چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روز جمعه مورخ 1396/06/03 در دو نوبت صبح و بعد ازظهر با  شرکت 5728 نفر داوطلب و با حضور نماینده و ناظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر عوامل اجرایی در محل دانشگاه بیرجند برگزار گردید. جناب آقای مهندس آرین رییس  محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جناب آقای آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان و جناب آقای حسنی ریییس حراست از این آزمون بازدید نمودند. 

 


کارگاه آموزشی توجیهی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاههای اجرایی استان در روز شنبه مورخ 1395/12/21 با حضور 157 نفر از معاونین و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان برگزار  و برای شرکت کنندگات در جلسه گواهینامه آموزشی صادر خواهد گردید. 

 

 


 


در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرسشنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری تنظیم و ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد به صورت سرزده از اداراه کل تعاون روستایی استان در مورخه  1395/11/10  بازدید بعمل آمد.


در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرسشنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری تنظیم و ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد به صورت سرزده از اداراه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  در مورخه  11395/10/29  بازدید بعمل آمد.


در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرسشنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری تنظیم و ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد به صورت سرزده از اداراه کل صنعت، معدن و تجارت استان در مورخه  1395/11/10  بازدید بعمل آمد.

 


معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی