پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی استان طبق برنامه زمانبندی و تمهیدات انجام شده در کمال صحت و سلامت، نظم و آرامش با حضور نمایندگان سازمان سنجش، ناظران سازمان اداری و استخدامی و سایر عوامل اجرایی در روز جمعه مورخ 97/4/15 در نوبت صبح در 3 حوزه بیرجند، قاینات و طبس برگزار گردید. در آزمون استخدامی مذکور در مجموع حوزه ها، تعداد 5281 نفر (3858 نفر در حوزه بیرجند، 1051 نفر در حوزه قاینات و 372 نفر در حوزه طبس) در آزمون شرکت کردند. ضمنا آقای آموزگار معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از حوزه بیرجند بازدید نمودند.

 

 

 

 

 


برش هاي استاني شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (سال 1396) بر روی لینک تصویب نامه ها و بخشنامه ها قرار گرفت.


در اجرای دستورالعمل میز خدمت به شماره 1538588 مورخ 1396/09/07 وبینار آموزشی "استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی" در روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 97 در سالن ذوالفقار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با حضور جناب آقای ملیحی مدیر طرح استقرار میز خدمت از سازمان اداری و استخدامی کشور، جنای آقای مهندس آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری برگزار گردید.

در این جلسه که نمایندگان 47 دستگاه اجرایی استان شرکت داشتند جناب آقای ملیحی پس از توضیحاتی در خصوص لزوم استقرار میز خدمت و نحوه اجرای دستورالعمل آن در دستگاه ها پاسخگوی سوالات و ابهامات مطرح شده بودند.

 

 


برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری سال 1396 دستگاههای اجرایی استان بر روی لینک تصویب نامه ها و بخشنامه ها قرار گرفت.


شیوه نامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی استان در لینک تصویب نامه ها و بخشنامه ها قابل دسترسی می باشد


معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی