اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان مورخ 1397/06/22

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس آرین رییس سازمان و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان، گزارشی از فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی استان ارائه و بر اساس بند ج بخشنامه جشنواره شهید رجایی به معرفی دستگاههای اجرایی برتر پرداختند. همچنین ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تدوین شاخص های اختصاصی، اشاره نمودند سازمان پس از برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای اجرایی استان و مبنا قراردادن اهداف و برنامه های توسعه استان، اسناد بالادستی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام به تدوین شاخص های اختصاصی نموده و شاخص های پیشنهادی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال گردید.

در ادامه ایشان ، گزارشی در خصوص استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی ، دوره های آموزشی برگزار شده به منظور تبیین اهداف میز خدمت، بازدیدهای میدانی صورت گرفته و همچنین شرکت در برنامه های دیداری و شنیداری صدا  و سیما ارائه نمودند.

در پایان پس از بیان نقطه نظرات اعضاء محترم شورای راهبری توسعه مدیریت استان، جناب آقای دکتر مروج الشریعه استاندار محترم خراسان جنوبی ضمن تایید اقدامات صورت گرفته و تاکید بر ارتقاء سطح کیفی فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ، مقرر فرمودند سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به پیگیری و اهتمام لازم در خصوص تسریع در استقرار میز خدمت الکترونیکی در دستگاهها، برگزاری دوره های آموزشی مدیران و کارکنان به منظور تبیین اهداف استقرار میز خدمت، برگزاری منظم جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت استان، مشارکت با صدا و سیما در خصوص ارتقاء فرهنگ شهروندان و ارائه گزارش لازم به منظور بررسی و درصد میزان تحقق اهداف میز خدمت اقدام لازم معمول نمایند.


 

 جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل امور عشایر استان با حضور اعضای کارگروه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تاریخ 1397/06/22 در محل اداره کل مذکور برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


 

 جلسه کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای استان با حضور اعضای کارگروه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تاریخ 1397/06/21 در محل شرکت مذکور برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 


برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم (1399-1397) بر روی لینک تصویب نامه ها و بخشنامه ها قرار گرفت.


 

 جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور اعضای کارگروه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نیمه اول شهریور ماه سال جاری در سه دستگاه اجرایی استان (اداره کل حج و زیارت - اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی) برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی