دوره آموزشی سامانه کارمند ایران با حضور جناب آقای سلیمانی زاده  از سازمان اداری و استخدامی کشور، در روز چهارشنبه مورخ 1395/10/22در محل سالن ذوالفقار این سازمان با حضورمعاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی و کارشناسان اداری دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید.

 

معاونین توسعه مدیریت و منابع


در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرسشنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری تنظیم و ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد از اداره کل راه آهن شرق کشور  در مورخه  1395/10/19  بازدید بعمل آمد.

 


در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرسشنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری تنظیم و ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد به صورت سرزده از اداراه کل حفاظت محیط زیست  استان در مورخه  1395/10/07  بازدید بعمل آمد.

 


در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرسشنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری تنظیم و ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد مدیریت حج و زیارت استان  در مورخه  1395/09/07  بازدید بعمل آمد

 


بازدید از دستگاههای اجرایی استان

در اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرسشنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری تنظیم و ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد به صورت سرزده از اداراه کل استاندارد استان در مورخه  1395/09/02  بازدید بعمل آمد


معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی