جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل حمل و نقل و پایانه های  استان با حضور اعضای کارگروه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در روز شنبه مورخ 1394/11/25 در محل سالن جلسات اداره کل مذکور برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی