با عنایت به ابلاغ بخشنامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و به منظور آشنایی بیشتر مدیران در خصوص اهمیت و الزام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ، جلسه ای روز دوشنبه مورخ 1394/12/17 راس ساعت 9 صبح در محل سالن ذوالفقار ( خیابان محلاتی ) برگزار خواهد گردید. خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع شخصا در جلسه حضور بهم رسانیدمعرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی