پیرو ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و به منظور انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد، دوره آموزشی ارزیابی عملکرد ( فنون سنجش ) به مدت 4 ساعت در روز پنج شنبه مورخ 1394/12/20 راس ساعت 8 صبح در محل سالن ذوالفقار (خیابان محلاتی) برگزار نماید. دستور فرمایید با عنایت به کاربردی بودن مباحث پیش بینی شده در جلسه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یا سایر عناوین مشابه در آن دستگاه به همراه کارشناس ارزیابی عملکرد معرفی شده آن دستگاه و نیز کارشناس فناوری اطلاعات در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا حضور در دوره الزامی و برای ثبت نام و دریافت گواهینامه آموزشی به آدرس edu.mpo-skh.ir مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری مراجعه نمایند.معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی