پیرو نامه شماره 8984/80 مورخ 12/12/1394 در خصوص برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد ( موضوع بخشنامه شماره 339624 مورخ 06/11/ 1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) با عنایت به هماهنگی انجام شده با جناب آقای کریمی معاون محترم ارزیابی عملکرد امور فناوری های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، زمان برگزاری دوره آموزشی مذکور به روز شنبه مورخ 22/12/1394 ساعت 8:30 صبح در محل سالن علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تغییر می یابد. لازم به ذکر است حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یا سایر عناوین مشابه در آن دستگاه به همراه کارشناس ارزیابی عملکرد معرفی شده آن دستگاه و نیز کارشناس فناوری اطلاعات در دوره آموزشی مذکور الزامی می باشد.معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی