گردهمایی مدیران و روسای دستگاههای اجرایی استان  در خصوص اهمیت و الزام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان،  روز دوشنبه مورخ 1394/12/17راس ساعت 9 صبح در محل سالن ذوالفقار ( خیابان محلاتی ) برگزار گردید.معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی