دوره آموزشی ارزیابی عملکرد با حضور جناب آقای کریمی معاون محترم ارزیابی عملکرد امور فناوری های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  روز شنبه مورخ 1394/12/22 ساعت 8:30 صبح در محل سالن علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار گردید.معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی