چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روز جمعه مورخ 1396/06/03 در دو نوبت صبح و بعد ازظهر با  شرکت 5728 نفر داوطلب و با حضور نماینده و ناظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر عوامل اجرایی در محل دانشگاه بیرجند برگزار گردید. جناب آقای مهندس آرین رییس  محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جناب آقای آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان و جناب آقای حسنی ریییس حراست از این آزمون بازدید نمودند. 

 معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی