نشست تبیین حقوق شهروندی در نظام اداری روز دوشنبه مورخ 1396/11/02 با حضور نمایندگان 16 دستگاه اجرایی استان ( مدیران ، معاونین و کارشناس مربوطه ) که بر اساس بررسی صورت گرفته بیشترین میزان مراجعه ارباب رجوع را دارند در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر  آرین رییس سازمان به الزامات طرح تکریم و اجرایی شدن دستورالعمل میز خدمت در دستگاههای اجرایی استان اشاره نمودند.

در ادامه آقای آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان ، ضمن تبیین وظایف دستگاههای اجرایی در خصوص اجرایی شدن تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و دستورالعمل استقرار  میز خدمت ، یادآور شدند تیمی با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری ( مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیر کل دفتر  بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و دستگاه مربوطه ) ضمن بازدید از دستگاهها، گزارش اقدامات انجام شده را به منظور طرح در شورای راهبری توسعه مدیریت استان ارائه و پس از تایید در شورای مذکور به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ، سازمان اداری و استخدامی کشور و هیات دولت ارسال خواهند نمود.

سپس آقای موسوی، مدیر کل دفتر  بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری،  تاکید در اهتمام دستگاههای اجرایی استان به منظور اجرایی شدن مفاد تصویب نامه و استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی را یادآوری نمودند.   

 

 معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی