برش هاي استاني شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (سال 1396) بر روی لینک تصویب نامه ها و بخشنامه ها قرار گرفت.معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی