برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم (1399-1397)

بخشنامه شهید رجایی (سال 97)

دستورالعمل میز خدمت و راهنمای 1 و 2 

برش هاي استاني شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (سال 1396)

 برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری سال 1396

 راهنمای دستورالعمل میز خدمت حضوری 

 شیوه نامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96

تصویب نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

تصویب نامه شورای راهبری توسعه مدیریت

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

 دستورالعمل استاندارد تارنما و درگاه پورتال استانی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

بخشنامه  تجدید نظر خواهی آراء شعب بدوی دیوان

بخشنامه حقوق و مزایای مستمر

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههای اجرایی

بخشنامه جشنواره شهید رجایی


معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی