سرخط آخرین اخبار

IMAGE

اعلام نتايج اوليه هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398

16 دی 1398


به گزارش سازمان سنجش و آموزش کشور، به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ 30 آبان 1398 شرکت نموده‌اند می‌رساند که نتايج اولیه آزمون داوطلبان متقاضی دستگاه های اجرایی کشور شامل: شرکت سهامی...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند

12 دی 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند در تاریخ 10 دی ماه 1398 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 1 خرداد 1397 و بخشنامه...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان زیرکوه

09 دی 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان زیرکوه در تاریخ 8 دی ماه 1398 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 1 خرداد 1397 و بخشنامه...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان نهبندان

09 دی 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان نهبندان در تاریخ 7 دیماه 1398 با حضور سرکار خانم رضایی سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه اعضای تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان بشرویه

07 دی 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان بشرویه در تاریخ 98/10/04 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 97/03/01 و بخشنامه شماره 1538588...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان سرایان

05 دی 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان سرایان در تاریخ 98/10/04 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 97/03/01 و بخشنامه شماره 1538588...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان طبس

04 دی 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان طبس در تاریخ 98/10/02 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 97/03/01 و بخشنامه شماره 1538588 مورخ...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان درمیان

02 دی 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان درمیان در تاریخ 98/10/01 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 97/03/01 و بخشنامه شماره 1538588...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان فردوس

27 آذر 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان فردوس در تاریخ 98/09/26 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 97/03/01 و بخشنامه شماره 1538588...

IMAGE

ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان قاین

27 آذر 1398


ارزیابی میز خدمت دستگاه های اجرایی شهرستان قاین در تاریخ 98/09/25 توسط تیم ارزیابی مشترک این سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، انجام پذیرفت. در اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری به شماره 24452 مورخ 97/03/01 و بخشنامه شماره 1538588...

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی