دستور جلسه

 • بررسی تصویب نامه بحث تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 36161/ت5662هر موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98
 • بررسی برش استانی برنامه سه ساله تحول نظام اداری
 • همچنین بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد سال 97

مباحث مطروحه

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 98/07/22 با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس اشراقی به عنوان رئیس جلسه ضمن خوش آمدگویی به حضار به طرح موضوع جلسه پرداختند و بصورت اجمال به مباحث اشاره نمودند و درادامه بحث تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 36161/ ت5662 ه موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98 مطرح گردید و رئیس گروه نوسازی و تحول اداری، با ارائه مستندات مبنی بر کمبود نیروی انسانی و مکاتبات انجام شده جهت جذب نیرو به ویژه نامه شماره 336543/60 مورخ 97/12/22 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست جذب 20 نفر نیروی انسانی به عنوان مستند مطرح شد .

درادامه کارشناس محترم ارزیابی عملکرد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هر یک از شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 97 و امتیاز اخذ شده را بطور جداگانه بیان نموده و کارشناسان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هر مورد توضیحات و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

در حوزه منابع انسانی و موارد مرتبط با آن خانم هاشمی راهنمایی لازم را ارائه نمودند و با تأکید بر اینکه ملاک عمل در ارزیابی ها تفاهم نامه می باشد نواقص موجود و طرح شده را مرتبط به وزارت متبوع دانستند.

در حوزه آموزش نیز جناب آقای تقی زاده ارشادات و راهنمایی های لازم نمودند و با اشاره به اهمیت آموزش مدیران تأکید نمودند که آموزش های تخصصی مدیران جدی گرفته شود. همچنین اخذ گواهی شایستگی نیز به محض استقرار کانون ارزیابی در استان در اولویت برنامه های سازمان قرار گیرد.

در جمع بندی کلی نیز جناب آقای اکبری با اشاره به کسب رتبه سوم استان در بحث رضایت ارباب رجوع و دریافت لوح تقدیر توسط استاندار محترم از ریاست محترم جمهور این موضوع باید با جدیت در سال جاری نیز دنبال شود و لذا توسعه اطلاع رسانی به ارباب رجوع در امسال مهم خواهد بود که باید به آن توجه داشته باشیم و همچنین در همین راستا تأکید شد دوره های آموزشی تخصصی حقوق شهروندی در اولویت برنامه های اداره کل صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

 

مصوبات

مقرر گردید گزارش تحلیلی و مبسوط برای ارزیابی سال 1397 و مقایسه شاخصها با سال 96 در جلسه آتی انجام شود.

مصوب شد گزارش عملکرد کمیته های ذیل کارگروه توسعه نیز در جلسات آتی ارائه گردد.

 

بازدید میدانی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری از مدیریت صندوق بازنشستگی استان با حضور ارزیابان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری در تاریخ 98/7/17 به عمل آمد.

 درابتدای بازدید آقای خادمی مدیر محترم صندوق ضمن خوش آمدگویی به ارزیابان محترم؛ آمادگی کامل مدیریت را برای پاسخ به سوالات و ارائه مستندات اعلام کردند. در ادامه آقای اکبری ارزیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی توضیحاتی پیرامون نحوه جمع آوری و درج مستندات در سامانه تسما و همچنین اهمیت این مستندات در نمره اکتسابی دستگاه ها بیان داشتند. همچنین آقای خسروی ارزیاب محترم استانداری، با اشاره به نمره اکتسابی این مدیریت  در سال 97 تاکید کردند که کسب نمره در محورهای ارزیابی مستلزم اجرای کامل برنامه های ابلاغی به دستگاه ها میباشد، لذا ضروریست هر دستگاه تلاش خود را به انجام برنامه های مصوب معطوف کرده و مستندات مربوطه را ارائه نماید.

دستور کار جلسه: بررسی آسیب های عملکرد سال 97.

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان در تاریخ 98/7/16 با حضور آقای اسداللهی مدیر کل محترم، نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدا خانم هاشمی رئیس گروه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از نحوه ارزیابی دستگاه های اجرایی و رتبه مکتسبه در شاخص های عمومی و اختصاصی این اداره کل گزارشی را ارائه نموده و در ادامه نقاط قوت و ضعف هر یک از محورها شفاف سازی و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس آقای اکبری رئیس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: ارزيابي عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني، يک وظيفه مهم و حياتي مديريت منابع انساني تلقي مي شود و در سالهاي اخير، به نقش ارزيابي عملکرد توجه زيادي معطوف شده است، زيرا يک نظام اثربخش ارزيابي عملکرد مي تواند انبوهي از مزيت ها را براي سازمان ها و کارکنان آنها ارزاني دارد. در پايان پيشنهاداتي براي بهبود و توسعه برنامه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان و رفع مشکلات و نواقص موجود و همچنين ارتقاي اثربخشي آن ارايه شد.

مصوبات:

مقرر گردید برش استانی (شاخصهای عمومی و اختصاصی) از ستاد پیگیری گردد.

 مصوب شد در جلسه بعدی کمیته، برنامه زمان بندی اقدامات سال 98 مسئولین اجرایی، اهداف کمی و زمان رسیدن به هدف مشخص گردد.

مقرر شد مصوبات کمیته ها در کارگروه مورد بررسی یا نقد قرار گیرد و در طی سال حداقل 4 جلسه با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردد.

به منظور تسریع در انجام امور محوله در حوزه عملکردی و اثربخشی مدیریت، موضوع تفویض اختیار به واحدها و شهرستانها در هر شاخص مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

دستور جلسه: بررسی میزان اجرائی شدن مصوبات پیشین و مباحث مرتبط با ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و تخصصی در سال 1397  و بررسی مصوبات کمیته های اداره کل دامپزشکی

 

مباحث مطروحه:

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل دامپزشکی در تاریخ98/07/11 با حضور دکتر اصغر زاده، مدیر کل محترم دامپزشکی، نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مباحث زیر بحث و گفت و گو صورت گرفت:

 

 • کسب رتبه پنجم ارزیابی عملکرد سال 97 توسط اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی در بین 49دستگاه اجرائی استان در  مجموع شاخصهای عمومی و تخصصی.
 • کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد توسط اداره کل دامپزشکی استان در بین دستگاه های اجرائی گروه حمایت و سلامت
 • ارائه گزارشی در خصوص پیگیری پیرامون واگذاری خدمات و تفویض اختیارات از ستاد سازمان به ادارات کل بر اساس برش استانی (برنامه اصلاح نظام اداری – دوره دوم/ مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).
 • بحث عدم جابجایی نیروهای ارزیاب و حفظ شاکله اصلی تیم ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرائی در کمیته مدیریت عملکرد مطرح گردید و مصوب شد در صورت نیاز نیروهای مطلع و کارآمد به این تیم اضافه گردند (مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).
 • ارائه گزارش پیرامون بروز رسانی سامانه ملی ساختار (مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).
 • ارائه گزارش انعکاس تقدیرنامه کشوری ارزیابی عملکرد سال 1397 اداره کل دامپزشکی استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری خراسان جنوبی (مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).

مصوبات:

 • وظایف قابل واگذاری و تفویض اختیار از اداره کل به شهرستانها نیز به تبع موارد تفویض اختیار شده از ستاد سازمان به ادارات کل در کمیته فنی مطرح گردیده و تصمیم گیری نهایی در این خصوص صورت گیرد.
 • طبق مصوبه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، ضمن مناسب تشخیص دادن بازرسی های مستمر و موردی بازرس معتمد، برنامه ریزی جهت ادامه بازرسی ها در حوزه های مرتبط صورت گیرد و گزارش این بازرسی ها طبق روال گذشته به صورت شش ماهه در کمیته مربوطه ارائه گردد.
 • طبق مصوبه کمیته مدیریت سبز اداره کل دامپزشکی استان، ضمن بررسی عملکرد شبکه های دامپزشکی در حوزه مدیریت سبز در سال گذشته، جلسه ای با حضور اعضا این کمیته برگزار و راهکارهای پیشنهادی و عملی در خصوص بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی در سالجاری نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
 • طبق مصوبه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، مقرر گردید گلوگاه های مفسده خیز در حوزه های مرتبط با فعالیت دامپزشکی استان بروز رسانی و راهکارهای اصلاحی در این خصوص اندیشیده شود

دستور کار جلسه: بررسی محور اصلاح ساختار سازمانی، تحلیل مدیریت سرمایه انسانی، واگذاری واحدهای عملیاتی، شفافیت و مدیریت مالی، ارتقای سلامت اداری و تحلیل شاخص های اختصاصی.

 

مباحث مطروحه:

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان در تاریخ 98/07/10 با حضور آقای مهندس خندان رو، مدیر کل محترم اداره کل هواشناسی، نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر اعضای کارگروه توسعه مدیریت در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای خندان رو پس از خیر مقدم خدمت مهمانان جلسه، مواردی از مشکلات مربوط به ارزیابی عملکرد این اداره کل را بیان داشتند، از جمله اینکه برخی شاخص ها ماهیت کیفی داشته و درج مستند کمّی برای آن کار مشکلی است، از طرفی در ارتباط با واگذاری خدمات به بخش خصوصی، شرکت هایی که خدمات هواشناسی ارائه می کنند خیلی محدود بوده و امکان برون سپاری خدمات را با مشکل مواجه می کند و ....

در ادامه نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن پاسخ به سئوالات مطروحه، رهنمودهایی جهت بهبود وضعیت این اداره کل در ارزیابی سال 98 ارائه نمودند. در ادامه آقای اکبری نماینده سازمان در کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی ضمن اشاره به کسب جایگاه سوم توسط استان در بحث میزان رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی، خواستار تلاش مضاعف و توجه بیشتر اعضاء کارگروه برای حفظ و بهبود این جایگاه شدند.

 

مصوبات جلسه:

- مقرر گردید جلسه ای تخصصی با حضور سرکار خانم میابادی پیرامون تفاهم نامه خدمات قابل واگذاری در سال 98 برگزار گردد.

- مقرر شد، پیگیری لازم در جهت دریافت عدم مصداق در رابطه با شاخص هایی که این اداره کل ندارد، صورت پذیرد.

معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی