چهارمین جلسه کمیته پژوهش استان در تاریخ 98/06/11 و با حضور اعضاء این کمیته در محل معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند برگزار شد.

در این جلسه 118 طرح پژوهشی پیشنهادی دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا 4 طرح پژوهشی از بین طرح های ارائه شده به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. در خصوص طرح های باقی مانده از سال 97 که کد رهگیری دریافت نموده اند، مقرر شد که در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر اولویت دار بودن طرح مزبور در سال 98 به عنوان اولویت پژوهشی لحاظ گردد.

 همچنین مقرر شد که طرح های باقی مانده نیز در جلسه آتی کمیته مورد بررسی قرار گیرند.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی