پنجمین جلسه کمیته پژوهش استان در تاریخ 98/6/12 و با حضور اعضاء این کمیته در محل معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند برگزار شد.

در این جلسه و در ادامه بررسی طرح های پژوهشی واصله از دستگاه های اجرایی استان (موضوع جلسه مورخ 98/6/11) که 4 طرح پژوهشی مصوب شده بود، تعداد 114 طرح پژوهشی باقی مانده مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی