دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال استان در تاریخ 98/06/30 با حضور آقای مهرآور، سرپرست محترم اداره کل ثبت احوال، سرکار خانم میابادی نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید.

در این جلسه مصوبات کمیته های سلامت اداری و سرمایه انسانی مورد نقد و بررسی اعضا قرار گرفت و همچنین پیشنهاد گردید تعدادی از کارکنان مستعد مدیریت این اداره کل جهت دریافت گواهینامه شایستگی مدیریت، به ستاد معرفی گردند.

 

معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی