دستور جلسه: بررسی محور اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک و مدیریت سرمایه انسانی.

موضوعات مطروحه:

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان در تاریخ 98/07/08 با حضور آقای هاشمی، مدیر کل محترم اداره کل زندان ها، نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید. در این جلسه پیرامون نواقص موجود در بارگذاری مستندات محورهای اصلاح ساختار سازمانی، محور توسعه دولت الکترونیک و محور مدیریت سرمایه انسانی بحث و تبادل نظر شد. همچنین در رابطه با نحوه بارگذاری مستندات محورهای مطروحه در سال 98 رهنمود های لازم ارائه گردید.

مصوبات:

- در خصوص میزان واگذاری خدمات براساس برنامه مصوب، مقررگردید خدمات مربوطه اعلام و گزارش تحلیلی آن ارائه شود.

- در خصوص واگذاری وظایف به سطوح شهرستانی نیز با توجه به امتیاز کسب شده مصوب شد به مسئولین شهرستان ابلاغ واگذاری وظایف صادر و به عنوان مستند درج شود. در این خصوص نیز میتوان با ستاد سازمان درخصوص عدم مصداق مکاتبه نمود.

- در خصوص کاهش تعداد کل کارکنان مقرر شد درصد کاهش کارکنان سایر استانها بر اساس تفاهم نامه مندرج در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، بررسی و مقایسه گردد و در صورت عدم امکان درصد تحقق هدف، موضوع از طریق ستاد پیگیری شود.

- برای سه شاخص انتخاب و انتصاب مدیران، ظرفیت زنان در پست های مدیریتی و ظرفیت جوانان در پست های مدیریتی نیز مقرر شد با ستاد سازمان زندان ها مکاتبه و عدم مصداق آن درخواست شود.

- در محور دولت الکترونیک، شاخص دسترسی پذیری به تارنما،  مقرر گردید از طریق ستاد سازمان پیگیری و اصلاح شود.

 

معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی