دستور جلسه

  • بررسی تصویب نامه بحث تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 36161/ت5662هر موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98
  • بررسی برش استانی برنامه سه ساله تحول نظام اداری
  • همچنین بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد سال 97

مباحث مطروحه

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 98/07/22 با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس اشراقی به عنوان رئیس جلسه ضمن خوش آمدگویی به حضار به طرح موضوع جلسه پرداختند و بصورت اجمال به مباحث اشاره نمودند و درادامه بحث تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 36161/ ت5662 ه موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98 مطرح گردید و رئیس گروه نوسازی و تحول اداری، با ارائه مستندات مبنی بر کمبود نیروی انسانی و مکاتبات انجام شده جهت جذب نیرو به ویژه نامه شماره 336543/60 مورخ 97/12/22 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست جذب 20 نفر نیروی انسانی به عنوان مستند مطرح شد .

درادامه کارشناس محترم ارزیابی عملکرد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هر یک از شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 97 و امتیاز اخذ شده را بطور جداگانه بیان نموده و کارشناسان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هر مورد توضیحات و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

در حوزه منابع انسانی و موارد مرتبط با آن خانم هاشمی راهنمایی لازم را ارائه نمودند و با تأکید بر اینکه ملاک عمل در ارزیابی ها تفاهم نامه می باشد نواقص موجود و طرح شده را مرتبط به وزارت متبوع دانستند.

در حوزه آموزش نیز جناب آقای تقی زاده ارشادات و راهنمایی های لازم نمودند و با اشاره به اهمیت آموزش مدیران تأکید نمودند که آموزش های تخصصی مدیران جدی گرفته شود. همچنین اخذ گواهی شایستگی نیز به محض استقرار کانون ارزیابی در استان در اولویت برنامه های سازمان قرار گیرد.

در جمع بندی کلی نیز جناب آقای اکبری با اشاره به کسب رتبه سوم استان در بحث رضایت ارباب رجوع و دریافت لوح تقدیر توسط استاندار محترم از ریاست محترم جمهور این موضوع باید با جدیت در سال جاری نیز دنبال شود و لذا توسعه اطلاع رسانی به ارباب رجوع در امسال مهم خواهد بود که باید به آن توجه داشته باشیم و همچنین در همین راستا تأکید شد دوره های آموزشی تخصصی حقوق شهروندی در اولویت برنامه های اداره کل صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

 

مصوبات

مقرر گردید گزارش تحلیلی و مبسوط برای ارزیابی سال 1397 و مقایسه شاخصها با سال 96 در جلسه آتی انجام شود.

مصوب شد گزارش عملکرد کمیته های ذیل کارگروه توسعه نیز در جلسات آتی ارائه گردد.

 

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی