دستور جلسه:

  • تبیین و تحلیل صورتجلسه شماره 1 کمیته ساختار و فناوری های مدیریت ستاد.
  • بررسی نقاط قوت و ضعف ارزیابی عمومی و اختصاصی سال 97.

مباحث مطروحه

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تاریخ 98/07/29 با حضور سرکار خانم حمیدی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نمایندگان محترم سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء در محل این اداره کل برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم حمیدی، ضمن بیان مصوبات جلسه کمیته ساختار کانون پرورش فکری استان، عنوان کردند که تاکنون مجوز 4 مرکز فرهنگی و هنری در شهرستان بیرجند اخذ شده است. سپس آقای زمانی دبیر جلسه به توضیح و بیان امتیازات کسب شده در سال 97 پرداختند و آمادگی کانون برای تعامل و همکاری بیشتر با سازمان مدیریت و برنامه ریزی را اعلام داشتند. در ادامه  جلسه نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، به تفکیک نقاط قوت و ضعف اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارزیابی سال 97 را عنوان نموده و راهنمایی های لازم در خصوص شکوفایی و افزایش و اصلاح قابلیت ها و بهبود برنامه ها و اهداف آینده را بیان فرمودند.

مصوبات

  • مقرر شد مکاتبات لازم با ستاد در خصوص دریافت عدم مصداق استانی تعدادی از شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 98 با توجه به ارزیابی سال 97 و تقسیم وظایف انجام شده بین دوایر مختلف استان با ستاد مرکزی انجام گیرد.
  • مقرر شد گزارشی از روند واگذاری فروشگاه محصولات فرهنگی استان به بخش خصوصی تهیه گردد.
  • مقرر گردید مکاتبه با ستاد در خصوص ابلاغ تفاهم نامه و برش استانی سال 98 انجام شود.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی