دستور کار جلسه:

  1. پیگیری مصوبات جلسه قبل کارگروه.
  2. پیگیری اختیارات تفویض شده به سطوح شهرستانی.

 

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل تعاون روستایی استان در تاریخ 98/08/02 با حضور آقای جعفری معاون محترم تعاون روستایی، سرکار خانم خاوری نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدا مصوبات جلسه قبل کارگروه توسعه مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضا کارگروه به فراخور مسولیتشان ضمن ارائه گزارش مربوطه، به بیان مطالب و دیدگاه های مورد نظر پرداختند.

در ادامه نماینده سازمان امتیاز اخذ شده شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 97 و همچنین رتبه کسب شده توسط اداره کل تعاون روستایی را اعلام و توضیحات و راهنمایی های لازم در خصوص علل عدم کسب امتیاز در ارزیابی را ارائه نمود.

مصوبات:

  • مقرر گردید برای ارزیابی عملکرد سال 98 و برای نتیجه گیری بهتر تیم ارزیاب در نظر گرفته شود.
  • در راستای بهبود وضعیت شاخص های ارزیابی عملکرد، سازمان تعامل بیشتری با ستاد وزارت داشته باشد.
  • با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسه مقرر گردید، تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کمیته های ذیل کارگروه با هماهنگی کارشناسان ارزیابی صورت پذیرد و سپس مصوبات کمیته ها در جلسه کارگروه مطرح گردد.
  • مقرر گردید جلسه بعدی آسیب شناسی ارزیابی عملکرد 97 با حضور کارشناسان ارزیاب شاخص های ارزیابی عملکرد برگزار گردد.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی