دستور جلسه:

  • تعیین اعضای جدید کارگروه توسعه مدیریت
  • تعیین اعضای کمیته های تخصصی
  • بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دبیران فعلی کمیته ها در خصوص ارزیابی سال 98
  • بررسی امتیازات شاخص سرمایه انسانی

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در تاریخ 98/08/19 با حضور خانم ها هاشمی و اسماعیل زاده نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدا سرکار خانم هاشمی، پس از عرض خیر مقدم خدمت مهمانان جلسه، در خصوص امتیازات شاخص سرمایه انسانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سال 97، توضیحاتی ارائه نمودند و نقاط قوت و ضعف این شاخص مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس سرکار خانم اسماعیل زاده پس از ایراد شرایط ارتقا رتبه کارکنان اظهار نمودند دو نفر از کارکنان آن مجموعه با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده حائز شرایط بوده و می توانند از رتبه ارشد به خبره ارتقا یابند.

در ادامه جلسه با توجه به انتصابات جدید، اعضای جدید کارگروه ها و دبیران کمیته های تخصصی معرفی گردیدند. همچنین ادامه فرآیند بررسی بند 1 استقرار نظام مدیریت عملکرد به جلسه بعدی موکول گردید.

مصوبات

  • مصوب گردید ابلاغ اعضای کمیته های تخصصی با توجه به انتصابات جدید صادر گردد.
  • مقرر گردید تکلمیل و ارائه مستندات بند 1 استقرار نظام مدیریت عملکرد توسط دبیران کمیته ها برای بررسی آن در جلسات بعد، صورت گیرد.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی