دستور کار جلسه

ـ بررسی نتایج محور اصلاح ساختار سازمانی ـ تفویض وظایف به سطوح شهرستانی

ـ بررسی نتایج کمیته دولت الکترونیک و نتایج کمیته مدیریت سرمایه انسانی

ـ تحلیل عملکرد سال 97 و اخذ بازخورد جهت بهبود عملکرد سال 98

 

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در تاریخ 98/08/21 با حضور آقای مهندس رمضانی مدیر کل محترم، نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای رمضانی درخصوص محدودیت های دستگاه در راستای تحقق شاخص های عمومی و عدم کسب امتیاز لازم در برخی از شاخص ها (مناسب سازی فضای اداری ـ کسر امتیاز نیروهای قراردادی و ...) توضیحاتی را بیان نمودند. همچنین آقای برآبادی معاون توسعه مدیریت دستگاه توضیحاتی در خصوص کمبود نیروی انسانی و خلأهای موجود در چارت سازمانی را بیان نمودند و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار یاری و مساعدت بیشتر شدند.

در ادامه آقای اکبری رئیس گروه محترم آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مواردی را در خصوص نتایج عملکرد سال 97 را به اختصار بیان نمودند.  همچنین سرکار خانم هاشمی رئیس گروه محترم منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امتیازات و نقاط ضعف دستگاه و راهکارهای لازم جهت رفع آن را بیان نمودند و در ادامه سرکار خانم میابادی کارشناس توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز توضیحاتی درخصوص محور ساختار سازمانی و کیفیت ارائه مستندات در راستای کسب امتیازات و رفع نقاط ضعف دستگاه بیان نمودند.

مصوبات:

1ـ مقرر گردید ریز نتایج ارزیابی سال 97 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخذ گردد.

2ـ مقرر شد در شاخص هایی که امکان ارائه و یا تحقق شاخص به دلیل خلأ قانونی و یا عدم وجود در زیرساخت های لازم در دستگاه، موضوع عدم مصداق پیگیری گردد.

3ـ مقرر گردید موضوعات مربوط به دولت الکترونیک با حضور آقای شریعتی فرد و آقای رضوی در جلسه بعدی کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

 

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی