دستور کار جلسه

  • بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد اداره کل گمرک در سال 97 پیرامون محورهای اصلاح ساختار سازمانی و توسعه دولت الکترونیک

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل گمرک در تاریخ 98/09/07 با حضور آقای خاشی مدیر کل محترم گمرکات استان، نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد اداره کل گمرک در سال 97 پیرامون محورهای اصلاح ساختار سازمانی و توسعه دولت الکترونیک برگزار گردید، نمایندگان محترم سازمان مستندات ارائه شده این اداره کل را مورد بررسی قرار داده و نظرات و راهنمایی های لازم را در خصوص محورهای مذکور بیان داشتند.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی