بخشنامه های حوزه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

بخشنامه جشنواره شهید رجایی (1399)

اصلاحيه چارچوب ارائه مستندات خودارزيابي دستگاه هاي اجرايي در سامانه مديريت عملكرد (1398)

نحوه ارائه مستندات خودارزيابي دستگاه هاي اجرايي در سامانه مديريت عملكرد (1398)

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (1398)

بخشنامه معرفي امور بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت (1398)

بخشنامه اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها (1398)

بخشنامه نحوه سنجش فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور (1398)

شیوه نامه شاخص های عمومی سطح استان (1397)

برش های استانی شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی (1397)

دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد(استان) سال ۱۳۹۷ به همراه چك ليست شاخص هاي عمومي استاني 1397 (بروز شده)

فرم و چک لیست بازرسی صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری (دستورالعمل اجرایی بند 2 ماده 18 تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری)

برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم (1399-1397)

بخشنامه شهید رجایی (سال 97)

دستورالعمل میز خدمت و راهنمای 1 و 2 

برش هاي استاني شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (1396)

 برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری سال 1396

 راهنمای دستورالعمل میز خدمت حضوری 

 شیوه نامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96

تصویب نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

تصویب نامه شورای راهبری توسعه مدیریت

 دستورالعمل استاندارد تارنما و درگاه پورتال استانی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههای اجرایی

بخشنامه جشنواره شهید رجایی

 

بخشنامه های حوزه منابع انسانی

بخشنامه نحوه ی محاسبه ی سابقه ی خدمت برای احراز پست های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

بخشنامه اصلاح سنوات خدمت کارمندان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر

دستورالعمل پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت

بخشنامه ابطال شماره مستخدم و شناسه

بخشنامه استعلام های موردی دستگاه ها

بخشنامه الزام دستگاه های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه کارمندایران

بخشنامه نحوه بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي (1398)

بخشنامه اعمال مدارك تحصيلي بيش از يك مقطع (1398)

بخشنامه تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی

بخشنامه انتصاب مشاوران

قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

تصویب نامه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی

بخشنامه بکارگیری و انتقال نیروی قرارداد کار معین

بخشنامه فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

تصویب نامه مناطق کمتر توسعه یافته

بخشنامه حقوق و مزایای مستمر

بخشنامه  تجدید نظر خواهی آراء شعب بدوی دیوان

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی