بخشنامه های حوزه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

شیوه نامه شاخص های عمومی  سطح استان (سال 1397)

برش های استانی شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی (سال 1397)

دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد(استان) سال ۱۳۹۷ به همراه چك ليست شاخص هاي عمومي استاني 1397 (بروز شده)

فرم و چک لیست بازرسی صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری (دستورالعمل اجرایی بند 2 ماده 18 تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری)

برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم (1399-1397)

بخشنامه شهید رجایی (سال 97)

دستورالعمل میز خدمت و راهنمای 1 و 2 

برش هاي استاني شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (سال 1396)

 برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری سال 1396

 راهنمای دستورالعمل میز خدمت حضوری 

 شیوه نامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96

تصویب نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

تصویب نامه شورای راهبری توسعه مدیریت

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

 دستورالعمل استاندارد تارنما و درگاه پورتال استانی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

بخشنامه  تجدید نظر خواهی آراء شعب بدوی دیوان

بخشنامه حقوق و مزایای مستمر

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههای اجرایی

بخشنامه جشنواره شهید رجایی

 

بخشنامه های حوزه منابع انسانی

بخشنامه تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی

بخشنامه انتصاب  مشاوران

قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

تصویب نامه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی

بخشنامه فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

تصویب نامه مناطق کمتر توسعه یافته

 

 

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی