کوروش آموزگار

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه

همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی از سال 1376

همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متعاقب آن معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور تا سال 1388

همکاری با معاونت امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از سال1388

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

تلفن تماس: 05631272160

 

 

معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی